बाळाचा शारीरिक विकास Developmental Milestones

दात येत असताना बाळाला जुलाब व ताप का येतो ? (Why does the baby get diarrhea and fever while teething?)

Spread the love

Spread the loveदात येत असताना बाळाला येणारा ताप आणि जुलाब Diarrhea & Fever During Teething   दात येणे ही प्रक्रिया बाळासाठी अतिशय त्रासदायक असते. दात येत असताना बाळाला ताप येणे, चिडचिड वाढणे, जुलाब लागणे, नीट न …

दात येत असताना बाळाला जुलाब व ताप का येतो ? (Why does the baby get diarrhea and fever while teething?) अधिक वाचा>>

बाळ उशिरा का बोलायला शिकते ? बाळ लवकर आणि स्पष्ट बोलण्यासाठी करा हे उपाय Best Speech Therapy For Toddlers At Home

Spread the love

Spread the loveबाळ उशिरा का बोलायला शिकते ? बाळाने लवकर आणि स्पष्ट बोलण्यासाठी काही टिप्स आणि उपाय Best Speech Therapy For Toddlers At Home बाळाच्या विकासामधील सर्वात महत्वाचा टप्पा म्हणजे बाळाचे बोलणे. बाळाचे पहिले बोबडे …

बाळ उशिरा का बोलायला शिकते ? बाळ लवकर आणि स्पष्ट बोलण्यासाठी करा हे उपाय Best Speech Therapy For Toddlers At Home अधिक वाचा>>

बाळ चालायला कधी शिकते? (Walking) बाळ स्वतःहून आधाराशिवाय चालण्यासाठी टिप्स Developmental Milestone Walking

Spread the love

Spread the loveबाळाच्या विकासाचा महत्वाचा टप्पा – चालणे Baby Developmental Milestone – Walking  प्रत्येक पालकांना बाळाच्या जन्मापासूनच त्याच्या प्रत्येक गोष्टींचे कुतूहल , कौतुक आणि उत्सुकता असते . बाळ कधी पालथा होणार, बसायला शिकणार , रांगणार …

बाळ चालायला कधी शिकते? (Walking) बाळ स्वतःहून आधाराशिवाय चालण्यासाठी टिप्स Developmental Milestone Walking अधिक वाचा>>

Developmental Milestone Sitting बाळ बसायला कधी शिकते ? बाळ स्वतःहून आणि लवकर आधाराशिवाय बसण्यासाठी टिप्स

Spread the love

Spread the loveबाळ बसायला कधी शिकते ? स्वतःहून आधाराशिवाय बसण्यासाठी टिप्स Baby Developmental Milestone – Sitting प्रत्येक पालकांना बाळाच्या जन्मापासूनच त्याच्या प्रत्येक गोष्टींचे कुतूहल , कौतुक आणि उत्सुकता असते . बाळ कधी पालथा होणार, बसायला …

Developmental Milestone Sitting बाळ बसायला कधी शिकते ? बाळ स्वतःहून आणि लवकर आधाराशिवाय बसण्यासाठी टिप्स अधिक वाचा>>

when do babies start crawling

When Do Babies Start Crawling ? बाळाचे गुडघ्यावर रांगणे ? बाळाला रांगायला कधी आणि कसे शिकवावे ?

Spread the love

Spread the loveबाळाचे गुडघ्यावर रांगणे ? बाळाला लवकर रंगायला कसे शिकवावे ? When Do Babies Start Crawling ?  प्रत्येक पालकांना बाळाच्या जन्मापासूनच त्याच्या प्रत्येक गोष्टींचे कुतूहल, कौतुक आणि उत्सुकता असते . बाळ कधी पालथा होणार, …

When Do Babies Start Crawling ? बाळाचे गुडघ्यावर रांगणे ? बाळाला रांगायला कधी आणि कसे शिकवावे ? अधिक वाचा>>

When do babies start rolling over ? बाळ पालथे / पलटी कधी होते ?

Spread the love

Spread the loveबाळ पालथे / पलटी कधी होते ? When Do Babies Start Rolling Over ? प्रत्येक पालकांना बाळाच्या जन्मापासूनच त्याच्या प्रत्येक गोष्टींचे कुतूहल , कौतुक आणि उत्सुकता असते . बाळ कधी पालथा होणार, बसायला …

When do babies start rolling over ? बाळ पालथे / पलटी कधी होते ? अधिक वाचा>>

When Can Babies Hold Their Head Up? बाळ मान कधी धरते ? लवकर मान धरण्यासाठी काय करावे ?

Spread the love

Spread the loveबाळ मान कधी धरते ? बाळाने लवकर मान धरण्यासाठी वापरा या टिप्स When Do Baby Hold Their Head Up? प्रत्येक पालकांना बाळाच्या जन्मापासूनच त्याच्या प्रत्येक गोष्टींचे कुतूहल , कौतुक आणि उत्सुकता असते . …

When Can Babies Hold Their Head Up? बाळ मान कधी धरते ? लवकर मान धरण्यासाठी काय करावे ? अधिक वाचा>>